Menu

Depesze korespondentów BBC, z dnia 12.10.1982 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/5.1/127/115/k. 12-14
Title:
Depesze korespondentów BBC, z dnia 12.10.1982 r.
Date:
1982-10-12
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Depesze korespondentów BBC, z dnia 12.10.1982 r. Dokument dot. perspektywy wizyty papieża w Polsce w świetle rozwoju sytuacji wewnętrzno-politycznej. Dokument stanowi załącznik do dokumentu 2/1587/0/5.1.127/115/11. Maszynopis.