Menu

Depesza Stanisława Kani do Kazimierza Szablewskiego w sprawie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r., 22.05.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1249_k. 79
Title:
Depesza Stanisława Kani do Kazimierza Szablewskiego w sprawie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r., 22.05.1979 r.
Date:
1979-05-22
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Depesza przesłana przez Stanisława Kanię do Kazimierza Szablewskiego w dn. 22.05.1979 r. w sprawie spotkania Szablewskiego z kard. Agostinem Casarolim w celu rozmowy na temat merytorycznych treści wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. W treści depeszy m. in. wytyczne do rozmowy, w tym prośba o nieporuszanie przez Jana Pawła II wątku Piusa XII. Maszynopis, odręczny podpis Stanisława Kani.