Menu

Depesza Stanisława Kani do Kazimierza Szablewskiego w sprawie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r., 21.05.1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1249_k. 74-78
Title:
Depesza Stanisława Kani do Kazimierza Szablewskiego w sprawie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r., 21.05.1979 r.
Date:
1979-05-21
Size and medium:
5 kart; papierowe dokumenty archiwalne.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Depesza przesłana przez Stanisława Kanię do Kazimierza Szablewskiego w dn. 21.05.1979 r. w sprawie spotkania Szablewskiego z kard. Agostinem Casarolim w celu rozmowy na temat merytorycznych treści wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. W treści depeszy m. in. wytyczne do rozmowy, w tym o spodziewanej frekwencji na spotkaniach z papieżem, sugestie co do treści wypowiedzi papieża, przemówienia w Belwederze. Odręczne dopiski i podpis Stanisława Kani. Notatka "Wysłać natychmiast". Maszynopis.