Menu

Depesza Stanisława Kani do Józefa Czyrka w sprawie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.12.5/XIA/1249_k. 80
Title:
Depesza Stanisława Kani do Józefa Czyrka w sprawie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979-05-31
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Depesza przesłana przez Stanisława Kanię do Józefa Czyrka w dn. 31 maja 1979 r. W treści m. in. prośba o przekazanie kard. Agostinowi Casaroliemu ustaleń dotyczacych wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. (informacja o transmisji uroczystości papieskich przez media, zgoda na udział prymasa Wyszyńskiego w spotkaniu papieża z Edwardem Gierkiem, uzgodnienia co do tekstów przemówień papieża). Maszynopis, odręczny podpis Stanisława Kani.