Menu

Deklaracja Synodu Biskupów w Rzymie z 1974 r.

Informations
Archive description
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAW SPP_II_4.275_33-40
Title:
Deklaracja Synodu Biskupów w Rzymie z 1974 r.
Date:
1974-12-14
Size and medium:
8 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Repository:
Archiwum Archidiecezjalne Warszawskie
Content:
Maszynopis, kopia deklaracji Synodu Biskupów w Rzymie, 1874. Przekład zatwierdzony przez 146 Konferencję Plenarną Episkopatu.
General:
Persons index:
Geographical index:
Make comments