Charakterystyka TW ps. "Kanon" (ks. Bolesław Saduś), 8.09.1980 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 361
Title: Charakterystyka TW ps. "Kanon" (ks. Bolesław Saduś), 8.09.1980 r.
Date: 1980-09-08
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Charakterystyka TW ps. "Kanon" (ks. Bolesław Saduś) wykonana przez oficera SB, mjr. Waldemara Chmurzyńskiego. Zawiera informacje dot. przebiegu współpracy ks. Bolesława Sadusia z SB, m.in. od kontaktach ks. Sadusia z kierownictwem episkopatu Austrii, z papieżem Janem Pawłem II oraz o przekazaniu ks. Sadusia na kontakt Departamentu I MSW, zajmującego się wywiadem, w 1980 r. Maszynopis z dnia 8.09.1980 r. opatrzony klauzulą "Tajne - spec. znaczenia", odręczny podpis, 1 karta.