Charakterystyka TW "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) sporządzona przez oficera SB

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN Kr/009/1895 t. 1/k. 272-273
Title: Charakterystyka TW "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) sporządzona przez oficera SB
Date: 1968-09-16
Size and medium: 2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Charakterystyka TW "Brodecki" (ks. Bolesław Saduś) sporządzona przez oficera SB. Charakterystyka obejmuje okres współpracy od kwietnia 1965 r. do września 1968 r. W charakterystyce znajdują się informacje nt. liczby odbytych spotkań, jakości przekazywanych przez TW informacji (są one wysoko oceniane) oraz okoliczności, które wiążą TW z SB - wydarzenia w Nowym Sączu w 1965 r., kiedy ks. Saduś został oskarżony o próbę zwabienia do namiotu mężczyzny w celach seksualnych oraz pomoc SB przy uzyskaniu wkładek paszportowych na wyjazdy wakacyjne. "Młody chłopiec" wymieniony w dokumencie, to 21-letni mężczyzna (patrz dokument IPN Kr 009/1895 t. k. 230). W dokumencie znajdują się również opinie nt. przeniesienia z pracy w kurii krakowskiej do parafii św. Katarzyny w Krakowie oraz planach przeniesienia się przez ks. Sadusia do pracy w kurii łódzkiej. Maszynopis z dnia 16.09.1968 r. opatrzony klauzulą "Tajne - spec. znaczenia", podpisany i uzupełniany odręcznie z pieczątką, 2 karty.