Menu

Charakterystyka abp. Karola Wojtyły przygotowana w dniu 3.07.1965 r.

Informations
Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1587/7.27/76/5/k. 3-6
Title:
Charakterystyka abp. Karola Wojtyły przygotowana w dniu 3.07.1965 r.
Date:
1965-07-03
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny.
Creator's name:
Urząd do Spraw Wyznań w Warszawie
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Charakterystyka abp. Karola Wojtyły przygotowana w dniu 3.07.1965 r. W dokumencie informacje nt. działalności naukowej oraz duszpasterskiej, pracy w kurii, relacji z kard. Wyszyńskim oraz ocena stosunku Wojtyły do władzy państwowej. Maszynopis sygnowany inicjałami A.P.