Menu

Broszura z harmonogramem pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
AAN 2/1354_0/2.1.11/XI/887_k. 54-87
Title:
Broszura z harmonogramem pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
34 karty; papierowy dokument archiwalny.
Repository:
Archiwum Akt Nowych
Content:
Broszura (poszyt) z harmonogramem pobytu Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. Opatrzona klauzulą: "poufne". W treści m. in. skrócony program minutowy wizyty, nazwiska osób towarzyszących papieżowi (hierarchowie, ochrona), nazwiska pracowników Biura Ochrony Rządu, harmonogram przejazdów papieża pomiędzy miejscowościami (godziny, środki lokomocji), numery telefonów. Maszynopis, mały format.
Geographical index:
Date:
Make comments