Menu
Kolekcje osób prywatnych
1808
PL
Zbiory fotograficzne i filmowe osób prywatnych:

Kolekcja Stanisława Składanowskiego, (ur. 30 maja 1950 w Książniku) – polskiego fotografa, działacza opozycji w PRL.
W 1964 osiedlił się w Gdańsku. Od 1964 związany z Gdańską Stocznią Remontową (początkowo jako uczeń szkoły zawodowej i stażysta następnie jako pracownik latach 1968-1984). W sierpniu 1980 brał udział w strajkach, które dokumentował fotograficznie. Po wprowadzeniu stanu wojennego wykonywał zdjęcia demonstracji oraz zajść ulicznych w Gdańsku i Gdyni. Fotografował również pielgrzymki papieskie w 1983 i 1987 roku. Od maja do lipca 1982 był internowany w ośrodku odosobnienia w Strzebielinku. W latach 1984-1989 pracował w Energobloku Wybrzeże. Współpracował z Referatem Promocji Urzędu Miasta Gdańska w zakresie fotografii miasta. W 2008 odznaczony został Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2015 Krzyżem Wolności i Solidarności. Jest członkiem wielu organizacji grupujących fotografów: Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne (od 1975), Związek Polskich Artystów Fotografików, od 1988, od 2007 prezes Okręgu Gdańskiego), Pomorski Klub Fotografów Reklamowych (od 1999, założyciel).

Kolekcja Jerzego Ciesielskiego (1929-1970) - przyjaciela Karola Wojtyły, inżyniera budownictwa, wykładowcy Politechniki Krakowskiej i Uniwersytetu Chartumskiego, działacza społecznego. Ciesielski jest Czcigodnym Sługą Bożym Kościoła katolickiego.Członek tzw. Środowiska, aktywny działacz duszpasterstwa akademickiego, organizował wiele wypraw górskich i kajakowych z Wojtyłą

Prawa autorskie:
Właścicielami praw autorskich do fotografii są Stanisław Składanowski i Maria Pikul.Osoby prywatne mogą pobrać fotografie Stanisława Składanowskiego i Jerzego Ciesielskiego z portalu JP2online i korzystać z nich wyłącznie do celów niekomercyjnych pod warunkiem zamieszczania każdorazowo podpisu fotografii: "Fot. Stanisław Składanowski" lub "Fot. Jerzy Ciesielski".
Jeśli chcesz wykorzystać fotografie Stanisława Składanowskiego w celach komercyjnych lub reprezentujesz instytucję bądź szukasz innych fotografii z tego zbioru, zwróć się do właściciela: Stanisława Składanowskiego, tel. 48 534 641 819, e-mail: [email protected]
Search in collections:
Kolekcje osób prywatnych