Menu
Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
301
PL
5505e57e-5a8f-4a4e-a5f8-59c38282e011.jpg
Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest kontynuacją Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze, który ustanowił Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński 3 maja 1957 r.
Instytut jest właścicielem i dysponentem praw łącznie do ponad 5 tys. fotografii na których jest uwieczniony Prymas Wyszyński oraz jego bliscy współpracownicy, do których się zaliczał biskup, a potem kardynał Karol Wojtyła.

W zbiorach Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego na portalu znajdziesz 100 fotografii autorstwa Marii Okońskiej - polonistki, psycholożki, uczestniczki powstania warszawskiego, od 1942 roku bliskiej współpracownicy Stefana Wyszyńskiego, założycielki Instytutu. Fotografie przedstawiają prymasa i przyszłego papieża w czasie spędzania wolnego czasu, nieoficjalnych rozmów, wakacji, wycieczek górskich, gry w siatkówkę itp.

Prawa autorskie:
Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego jest właścicielem autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do zaprezentowanych tu fotografii.
Osoby prywatne mogą pobrać niektóre fotografie z portalu JP2online i korzystać z nich wyłącznie do celów niekomercyjnych pod warunkiem zamieszczania każdorazowo podpisu fotografii:
Fot: Maria Okońska/Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Jeśli chcesz wykorzystać te fotografie w celach komercyjnych lub szukasz innych fotografii z tego zbioru, zwróć się do właściciela:
Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ul. Świerkowa 4, 03-054 Warszawa
tel.  22 831 61 51 e-mail: [email protected]


Search in collections:
Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego