Menu

Listy do „Środowiska”

Ucałujcie Wasze dzieci i pierwszego Wnuka - pisał Jan Paweł II do państwa Życzkowskich, podpisując się „Wujek”. Zapraszamy do zapoznania się z listami Papieża do swoich bliskich znajomych z czasów krakowskich.
Papież do końca życia utrzymywał kontakty z osobami z tzw. Środowiska, czyli duszpasterstwa studenckiego, które ukształtowało się w latach 50. Wciąż posługiwał się pseudonimem „Wujek”, który przylgnął do niego w czasie wypraw turystycznych ze studentami.

Wybór korespondencji papieskiej zamieszczony na portalu jp2online.pl pokazuje relację łączącą go z rodzinami, które powstały w ramach „Środowiska”. Papież znajdował czas, by napisać parę serdecznych słów i uczestniczyć w ich życiu, mimo swoich niezliczonych obowiązków.