Menu

Zestawienie ilościowe sił resortu spraw wewnętrznych zaangażowanych w zabezpieczenie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 24-26
Title:
Zestawienie ilościowe sił resortu spraw wewnętrznych zaangażowanych w zabezpieczenie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Tabelka zawierająca miejsce pobytu papieża, prognozowaną ilość obecnych wiernych oraz przewidywane zapotrzebowanie na funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. Maszynopis. Odręczny podpis gen. bryg. Tadeusza Szczygła. Opatrzone klauzulą: tajne, specjalnego znaczenia.