Menu

Zadania fukcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w czasie przygotowania do wizyty Jana Pawła II w Krakowie w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 5_k. 87-89
Title:
Zadania fukcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w czasie przygotowania do wizyty Jana Pawła II w Krakowie w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Zadania funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa w czasie przygotowania do wizyty Jana Pawła II w Krakowie w 1979 r. Zatwierdzone przez komendanta Wojewódzkiego Milicji Obywatelskiej w Krakowie, ppłk. Zbigniewa Jabłońskiego. Podpisane przez ppłk. Stefana Jurczaka . Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.