Menu

Wyciąg z doniesienia TW ps. "Młody" z dnia 08.03.1974 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/250 t. 5_k. 256
Title:
Wyciąg z doniesienia TW ps. "Młody" z dnia 08.03.1974 r.
Date:
b. d.
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wyciąg z doniesienia TW ps. "Młody" z dnia 08.03.1974 r. dotyczący rozmów duszpasterzy akademickich i reakcji kard. Wojtyły na naciski władz szkolnych na młodzież w związku z zabawami organizowanymi w okresie Wielkiego Postu.