Menu

Wnioski o wszczęcie i zakończenie akcji o kryptonimie „Lato`79”, dotyczącej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 1_k. 8-26
Title:
Wnioski o wszczęcie i zakończenie akcji o kryptonimie „Lato`79”, dotyczącej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Wnioski o wszczęcie i zakończenie akcji o kryptonimie „Lato`79”, dotyczącej pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Wstępne założenia do planu zabezpieczenia wizyty papieża w Krakowie. Opracowane przez ppłk. Józefa Biela z MO w Krakowie.