Menu

Szyfrogram pracownika MSZ z dn. 04.11.1982 r. dot. spotkania Polaków w spotkaniu z Janem Pawłem II w czasie jego wizyty w Hiszpanii w 1982 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0449/31 t. 7/k. 3
Title:
Szyfrogram pracownika MSZ z dn. 04.11.1982 r. dot. spotkania Polaków w spotkaniu z Janem Pawłem II w czasie jego wizyty w Hiszpanii w 1982 r.
Date:
1982-11-04
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Szyfrogram pracownika MSZ z dn. 04.11.1982 r. dot. spotkania Polaków w spotkaniu z Janem Pawłem II w czasie jego wizyty w Hiszpanii w 1982 r. W treści o okolicznościach spotkania, nazwiska osób biorących w nim udział. Opatrzone klauzulą: tajne, specjalnego znaczenia. Maszynopis.