Menu

Szyfrogram gen. bryg. Zbigniewa Pudysza dot. obecności działaczy Solidarności na mszy z udziałem Jana Pawła II na osiedlu Zaspa w Gdańsku w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0296/215 t. 2/k. 50-52
Title:
Szyfrogram gen. bryg. Zbigniewa Pudysza dot. obecności działaczy Solidarności na mszy z udziałem Jana Pawła II na osiedlu Zaspa w Gdańsku w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Szyfrogram spisany na podstawie doniesień Służby Bezpieczeństwa przez gen. bryg. Zbigniewa Pudysza, kierownika sztabu MSW operacji Zorza II. W treści m.in. o planowanych działaniach liderów Solidarności w czasie mszy z udziałem Jana Pawła II na Zaspie w Gdańsku w 1987 r., nazwiska działaczy i proponowane środki represyjne (w tym wobec Władysława Frasyniuka i Tadeusza Jedynaka). Odręczne dopiski. Podpisane przez gen. bryg. Zbigniewa Pudysza. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.