Menu

Protokół ze spotkania przedstawicieli kurii gdańskiej i chełmińskiej oraz władz wojewódzkich w związku z wizytą Jana Pawła II w Trójmieście w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 142-146
Title:
Protokół ze spotkania przedstawicieli kurii gdańskiej i chełmińskiej oraz władz wojewódzkich w związku z wizytą Jana Pawła II w Trójmieście w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Protokół ze spotkania w dn. 03.06.1987 r. pomiędzy przedstawicielami strony kościelnej i państwowej. W treści streszczenie z przebiegu rozmowy dot. zapewnienia bezpieczeństwa papieżowi i nadania wizycie papieża wyłącznie charakteru religijnego. W spotkaniu wzięli udział kierownik sztabu WUSW Jan Sosnowski, I sekretarz KW PZPR w Gdańsku, Stanisław Bejger, biskup chełmiński Marian Przykucki, biskup gdański Tadeusz Gocłowski, wiceminister Spraw Wewnętrznych Stanisław Żaczkowski, przewodniczący WRN Włodzimierz Zwierzykowski. Maszynopis, kopia.