Menu

Protokół z uzgodnieniami pomiędzy stroną państwową i kościelną w sprawie pobytu Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Sopocie w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 135-136
Title:
Protokół z uzgodnieniami pomiędzy stroną państwową i kościelną w sprawie pobytu Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Sopocie w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Protokół z dn. 22.04.1987 r. zawierający ustalenia po spotkaniach strony kościelnej i państwowej dotyczących miejsc pobytu Jana Pawła II w Sopocie w 1987 r. W treści m.in. dokładny opis trasy przejazdu papieża (w tym dekoracje), zobowiązania strony kościelnej i państwowej. Na końcu odręczne podpisy przedstawicieli WUSW: Leona Brancewicza, Andrzeja Plona, Mieczysława Gromadzkiego, Edawarda Pobłockiego; Kurii biskupiej: bp. Zygmunta Pawłowicza, ks. Zbigniewa Bryka, ks. Jerzego Kuhnbauma, ks. Stanisława Dułaka. Maszynopis, rękopis, kopia.