Menu

Protokół z uzgodnieniami dot. podziału kosztów pomiędzy stroną państwową i kościelną w związku z wizytą Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 137-138
Title:
Protokół z uzgodnieniami dot. podziału kosztów pomiędzy stroną państwową i kościelną w związku z wizytą Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Protokół z zawierający ustalenia po spotkaniach strony kościelnej i państwowej dotyczących podziału kosztów związanych z wizyt a Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r. W treści wypunktowane usługi i zakupy finansowane przez obydwie strony. Na końcu odręczne podpisy przedstawicieli WUSW: Leona Brancewicza, Henryka Chacińskiego, Edwarda Pobłockiego; Kurii biskupiej: bp. Zygmunta Pawłowicza, ks. Zbigniewa Bryka, ks. Stanisława Dułaka. Maszynopis, rękopis, kopia.