Menu

Protokół z ustaleniami pomiędzy stroną państwową i kościelną w sprawie transportu osób uczestniczących w spotkaniu z Janem Pawłem II w Gdyni w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 127-129
Title:
Protokół z ustaleniami pomiędzy stroną państwową i kościelną w sprawie transportu osób uczestniczących w spotkaniu z Janem Pawłem II w Gdyni w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Protokół z dn. 22.04.1987 r. zawierający ustalenia po spotkaniach strony kościelnej i państwowej dotyczących komunikacji pielgrzymów w 1987 r. w Gdyni w czasie wizyty Jana Pawła II. Wypunktowane zobowiązania strony kościelnej i państwowej, m.in. do ilości miejsc parkingowych, ustalenia tras przejazdowych i wzorów kart wstępu. Na końcu odręczne podpisy przedstawicieli Kurii biskupiej: bp. Andrzeja Śliwińskiego, ks. Zygmunta Labudy, ks. Tadeusza Rosińskiego; Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: Lecha Brancewicza, Edwarda Pobłockiego, Zbigniewa Biernata. Maszynopis, rękopis, kopia.