Menu

Protokół z ustaleniami pomiędzy stroną państwową i kościelną w sprawie miejsc pobytu Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Gdyni w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 123-126
Title:
Protokół z ustaleniami pomiędzy stroną państwową i kościelną w sprawie miejsc pobytu Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Gdyni w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Protokół z dn. 22.04.1987 r. zawierający ustalenia po spotkaniach strony kościelnej i państwowej dotyczących miejsc pobytu Jana Pawła II w Gdyni w 1987 r. W treści m.in. dokładny opis terenu na Skwerze Kościuszki. Wypunktowane zobowiązania strony kościelnej i państwowej. Na końcu odręczne podpisy przedstawicieli WUSW w Gdańsku: płk. Jana Sosnowskiego, płk. Andrzeja Stojka, ppłk. Ryszarda Guzikowskiego; Kurii biskupiej: bpa Andrzeja Śliwińskiego, ks. Zygmunta Labudy, ks. Tadeusza Rosińskiego; Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: Lecha Brancewicza, Mieczysława Gromadzkiego, Edwarda Pobłockiego, Zbigniewa Biernata. Maszynopis, rękopis, kopia niskiej jakości, część treści nieczytelne.