Menu

Protokół z ustaleniami pomiędzy stroną państwową i kościelną w sprawie miejsc pobytu Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Gdańsku w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 110-122
Title:
Protokół z ustaleniami pomiędzy stroną państwową i kościelną w sprawie miejsc pobytu Jana Pawła II w czasie jego wizyty w Gdańsku w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
13 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Protokół zawierający ustalenia po spotkaniach strony kościelnej i państwowej dotyczących miejsc pobytu Jana Pawła II w Gdańsku w 1987 r. W treści m.in. dokładne opisy terenów w pobliżu pomnika na Westerplatte, bazyliki mariackiej w Gdańsku, osiedla Zaspa, rezydencji w Gdańsku Oliwie. Wypunktowane zobowiązania strony kościelnej i państwowej. Na końcu odręczne podpisy przedstawicieli WUSW w Gdańsku: płk. Jana Sosnowskiego, płk. Andrzeja Stojka, ppłk. Ryszarda Guzikowskiego; Kurii biskupiej w Gdańsku: bp. Zygmunta Pawłowicza, ks. Stanisława Bogdanowicza, ks. Stanisława Dułaka, ks. Jerzego Kuhnbauma; Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: Lecha Brancewicza, Mieczysława Gromadzkiego, Edwarda Pobłockiego, Kazimierza Jankowskiego. Maszynopis, rękopis, kopia.