Menu

Porozumienie pomiędzy stroną rządową i kościelną dot. budowy ołtarzy w Gdańsku i Gdyni przed wizytą Jana Pawła II w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 133-134
Title:
Porozumienie pomiędzy stroną rządową i kościelną dot. budowy ołtarzy w Gdańsku i Gdyni przed wizytą Jana Pawła II w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Porozumienie w strawie trybu postępowania inwestorskiego i administracyjnego przy opracowaniu projektów realizacji i rozbiórki tymczasowej infrastruktury (w tym ołtarzy) w miejscach uroczystości z udziałem Jana Pawła II w Gdyni i Gdańsku w 1987 r. W treści wypunktowany harmonogram prac nad projektami i zobowiązania strony kościelnej. Na końcu odręczne podpisy przedstawicieli Kurii biskupiej: bp. Zygmunta Pawłowicza, bp. Andrzeja Śliwińskiego, ks. Zygmunta Labudy, ks. Stanisława Dułaka; Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku: Leona Brancewicza, Edwarda Pobłockiego, Jana Sosnowskiego i Konrada Pławińskiego. Maszynopis, rękopis, kopia.