Menu

Plan zabezpieczenia operacyjnego wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0999/277/k. 13-68
Title:
Plan zabezpieczenia operacyjnego wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r.
Date:
1987-03-20
Size and medium:
56 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Stołeczny Urząd Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Plan zabezpieczenia operacyjnego wizyty Jana Pawła II w Warszawie w 1987 r. zatwierdzony przez płk. Henryka Celaka, Kierownika Sztabu Stołecznego Urzędu Spraw wewnętrznych w Warszawie. W treści m.in. ocena sytuacji politycznej, spodziewane działania środowisk opozycyjnych, godzinowy program pobytu papieża w Warszawie, planowane działania władz w podziale na etapy, numeracja poszczególnych operacji i nazwiska dowódców, trasy przejazdu papieża, planowana liczba funkcjonariuszy i ich zadania. Odręczny podpis autora. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.