Menu

Plan działań Służby Bezpieczeństwa w rejonie lotniska na Błoniach krakowskich w dniu przylotu Jana Pawła II w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 2_k. 48-62
Title:
Plan działań Służby Bezpieczeństwa w rejonie lotniska na Błoniach krakowskich w dniu przylotu Jana Pawła II w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
10 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Plan działań Służby Bezpieczeństwa w dniu przylotu Jana Pawła II do Krakowa (6 czerwca 1979 r., kryptonim "Przylot"). Rozmieszczenie i zadania funkcjonariuszy, instrukcja nagrywania wydarzeń i przemówień, ilość osób zaangażowanych w akcję. Mapa sytuacyjna lotniska z rozmieszczeniem posterunków. Opracowane przez ppłk. Józefa Bielę. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.