Menu

Plan działań Służby Bezpieczeństwa w czasie pobytu Jana Pawła II w Krakowie w czerwcu 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 2_k. 29-47
Title:
Plan działań Służby Bezpieczeństwa w czasie pobytu Jana Pawła II w Krakowie w czerwcu 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
19 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Plan działań Służby Bezpieczeństwa w czasie pobytu Jana Pawła II w Krakowie w dniach 6-10 czerwca 1979 r. Informacje m. in. o sposobie i formie nagrywania przemówień papieża, wskazania osób do inwigilacji. Opis działań służb na poszczegolnych etapach wizyty papieża w Krakowie. Spisane przez ppłk. Józefa Bielę. Opatrzone klauzulą: tajne (odtajniono w 2003 r.)