Menu

Plan działań Służby Bezpieczeństwa w czasie pobytu Jana Pawła II w Kościele Mariackim w Krakowie w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 3_k. 78-91
Title:
Plan działań Służby Bezpieczeństwa w czasie pobytu Jana Pawła II w Kościele Mariackim w Krakowie w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
14 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Plan działań Służby Bezpieczeństwa w czasie pobytu Jana Pawła II w kościele mariackim w Krakowie (9 czerwca 1979 r., kryptonim akcji "Kościół"). Rozmieszczenie i zadania funkcjonariuszy, instrukcja nagrywania wydarzeń i przemówień, ilość osób zaangażowanych w akcję. Mapa sytuacyjna okolic kościoła mariackiego. Opracowane przez ppłk. Józefa Bielę. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.