Menu

Plan działań Służby Bezpieczeństwa w czasie odlotu Jana Pawła II z Krakowa w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 3_k. 140-147
Title:
Plan działań Służby Bezpieczeństwa w czasie odlotu Jana Pawła II z Krakowa w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
8 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Plan działań Służby Bezpieczeństwa w czasie odlotu Jana Pawła II z Krakowa (10 czerwca 1979 r., kryptonim akcji "Odlot"). Rozmieszczenie i zadania funkcjonariuszy, ilość osób zaangażowanych w akcję. Szkic mapy sytuacyjnej. Opracowane przez ppłk. Józefa Bielę. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.