Menu

Pismo z-cy naczelnika Wydziału Paszportów MSW z dn. 24.05.1983 r. dot. przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 1616/646/k. 1-2
Title:
Pismo z-cy naczelnika Wydziału Paszportów MSW z dn. 24.05.1983 r. dot. przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-05-24
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Pismo z-cy naczelnika Wydziału Paszportów MSW z dn. 24.05.1983 r. dot. przygotowań do wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści m.in. informacja o odwołaniu urlopów. Na rewersie odręcznie wypisane nazwiska wraz z podpisami. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, odręczny podpis autora.
Geographical index:
Date:
Make comments