Menu

Opracowanie Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 2327/150/k. 620-647
Title:
Opracowanie Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-06-29
Size and medium:
27 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Zarząd Polityczny Warszawskiego Okręgu Wojskowego
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Opracowanie Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści m.in. o technikach socjotechnicznych stosowanych przez papieża i organizatorów spotkań, dekoracjach miejsc spotkań z papieżem, działalności opozycji antykomunistycznej w czasie wizyty papieża (wznoszone okrzyki, treść haseł na transparentach). W załączniku fragmenty z prasy zachodniej komentujące wizytę Jana Pawła II w Polsce. Maszynopis.