Menu

Odpis przemówienia abp. Wojtyły wygłoszonego w seminarium krakowskim popołudniem w dniu ingresu do katedry Wawelskiej.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/250 t. 1_k. 164-174
Title:
Odpis przemówienia abp. Wojtyły wygłoszonego w seminarium krakowskim popołudniem w dniu ingresu do katedry Wawelskiej.
Date:
1961-02-22
Size and medium:
11 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Odpis przemówienia abp. Karola Wojtyły wygłoszonego w seminarium krakowskim popołudniem w dniu ingresu do katedry Wawelskiej (abp Wojtyła mówił o tym jak przebiegał jego "proces rodzenia się" do bycia metropolitą), w dokumencie dużo nazwisk. Abp Wojtyła wymienił osoby, które miały wpływ na jego ukształtowanie.