Menu

Notatki z rozmowy abpa Franciszka Macharskiego z władzami województwa bielskiego w związku z przygotowaniami do wizyty Jana Pawła II w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 7_k. 27-30, 66-68
Title:
Notatki z rozmowy abpa Franciszka Macharskiego z władzami województwa bielskiego w związku z przygotowaniami do wizyty Jana Pawła II w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatki z rozmów abpa Franciszka Macharskiego z władzami województwa bielskiego w związku z przygotowaniami do wizyty Jana Pawła II w 1979 r. W rozmowie uczestniczyli m. in. Józef Łabudek (wojewoda bielski) i Józef Buziński (przewodniczący WRN w Bielsku Białej. Opis rozmowy z kwietnia i maja 1979 r., poruszane kwestie, atmosfera. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.