Menu

Notatki ppłk. Józefa Bieli dotyczące róznych problemów związanych z przygotowaniem wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 8_k. 142-212
Title:
Notatki ppłk. Józefa Bieli dotyczące róznych problemów związanych z przygotowaniem wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
42 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatki sporządzane od maja do czerwca 1979 r. Nastroje w komitetach organizacyjnych, relacje ze stroną kościelną, reakcje hierarchów kościelnych na decyzje władz itp. Podpisane przez ppłk. Józefa Bielę. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.