Menu

Notatka z rozmowy abpa Franciszka Macharskiego z władzami województwa nowosądeckiego w związku z przygotowaniami do wizyty Jana Pawła II w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN Kr_08/262 t. 7_k. 23-25
Title:
Notatka z rozmowy abpa Franciszka Macharskiego z władzami województwa nowosądeckiego w związku z przygotowaniami do wizyty Jana Pawła II w 1979 r.
Date:
1979
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrznych w Krakowie (poprzednio Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Wojewódzki Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, Komenda Wojewódzka Milicji Obywatelskiej w Krakowie) i jednostki podległe
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatki ze spotkań strony rządowej i kościelnej w związku z przygotowaniami Notatka z rozmowy abpa Franciszka Macharskiego z władzami województwa nowosądeckiego w związku z przygotowaniami do wizyty Jana Pawła II w 1979 r. W rozmowie uczestniczyli Henryk Kostecki (I sekretarz KW PZPR w Nowym Sączu) oraz Lech Bafia (wojewoda sądecki). Opis rozmowy z kwietnia 1979 r., poruszane kwestie, atmosfera. Opatrzone klauzulą: tajne. Odtajniono w 2003 r.