Menu

Notatka z dn. 13.06.1987 r. dotycząca działań podjętych przez MSW w celu utrudnienia przyjazdu do Gdańska pielgrzymów na spotkanie z Janem Pawłem II w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0296/215 t. 2/k. 53-56
Title:
Notatka z dn. 13.06.1987 r. dotycząca działań podjętych przez MSW w celu utrudnienia przyjazdu do Gdańska pielgrzymów na spotkanie z Janem Pawłem II w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
7 kart (cześć kart bez paginacji); papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka opisująca działania podjęte przez MSW w celu utrudnienia przyjazdu do Gdańska pielgrzymów (w tym członków Solidarności) na spotkanie z Janem Pawłem II w 1987 r. W treści m.in. działania podjęte na dworcu PKP w Gdańsku oraz przez WUSW w Łodzi, Lublinie, Warszawie. Tabela zawierająca ilościowe dane dotyczące działań MSW w podziale na województwa (zatrzymane osoby, wnioski o ukaranie, przeszukanie mieszkań, kontrole pojazdów, zatrzymanie ulotek i transparentów). Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.