Menu

Notatka z dn. 12.06.1987 r. dot. komentarzy środowisk opiniotwórczych w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0296/215 t. 2/k. 104-109
Title:
Notatka z dn. 12.06.1987 r. dot. komentarzy środowisk opiniotwórczych w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka z dn. 12.06.1987 r. dot. komentarzy dziennikarzy w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. W treści m.in. opinie po przemówieniu papieża na Westerplatte, opinie nauczycieli na temat marszu młodzieży w Krakowie po mszy z udziałem papieża na Błoniach, nastroje w łódzkim środowisku artystycznym. Również o proteście studentów w miasteczku akademickim przy ul. Piastowskiej w Krakowie (treść wznoszonych haseł). Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.