Menu

Notatka z-cy naczelnika WUSW w Szczecinie podsumowująca spotkanie władz wojewódzkich ze stroną kościelną w sprawie wizyty Jana Pawła II w Szczecinie w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 99-100
Title:
Notatka z-cy naczelnika WUSW w Szczecinie podsumowująca spotkanie władz wojewódzkich ze stroną kościelną w sprawie wizyty Jana Pawła II w Szczecinie w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
2 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
W treści notatki o przebiegu spotkania w kurii biskupiej w Szczecinie pomiędzy bpem Kazimierzem Majdańskim, bpem Janem Gałeckim i bpem Stanisławem Stefankiem a wojewodą szczecińskim, Stanisławem Malcem i dyrektorem Wydziału dw Wyznań, Henrykiem Kołodziejczykiem (?). Rozmowa dot. miejsca organizacji spotkania papieża z wiernymi w Szczecinie. Podpisane przez z-cę Naczelnika Wydziału IV WUSW, Stefana Kokocińskiego. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, rękopis, kopia.