Menu

Notatka pracownika Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 22.06.1983 r. dot. nastrojów w środowisku żołnierzy w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 2327/150/k. 615-617
Title:
Notatka pracownika Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 22.06.1983 r. dot. nastrojów w środowisku żołnierzy w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-06-22
Size and medium:
3 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Zarząd Polityczny Warszawskiego Okręgu Wojskowego
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 22.06.1983 r. dot. nastrojów w środowisku żołnierzy w czasie wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści m.in. opinie żołnierzy na temat treści kazań i ich wpływu na wiernych. Również o zachowaniu ludzi w czasie spotkań z papieżem (wznoszone okrzyki, transparenty). Opisy dekoracji budynków w Krakowie oraz nazwiska osób za nie odpowiedzialnych (m.in. Akademia Rolnicza). Maszynopis.