Menu

Notatka pracownika Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 18.06.1983 r. dot. trzeciego dnia wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 2327/150/k. 574-577
Title:
Notatka pracownika Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 18.06.1983 r. dot. trzeciego dnia wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Date:
1983-06-18
Size and medium:
4 karty; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Zarząd Polityczny Warszawskiego Okręgu Wojskowego
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika Warszawskiego Okręgu Wojskowego z dn. 18.06.1983 r. dot. trzeciego dnia wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. W treści m.in. o przemówieniach papieża skierowanym do przedstawicieli diecezji szczecińsko-kamieńskiej oraz stoczniowców (poruszone tematy, reakcje słuchaczy). Również o apelu jasnogórskim i zachowaniu młodzieży w czasie modlitwy. Maszynopis.