Menu

Notatka pracownika MSW z dn. 15.06.1987 r. dot. wypowiedzi Janusza Onyszkiewicza związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0296/215 t. 2/k. 141
Title:
Notatka pracownika MSW z dn. 15.06.1987 r. dot. wypowiedzi Janusza Onyszkiewicza związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika MSW z dn. 15.06.1987 r. dot. wypowiedzi Janusza Onyszkiewicza związanych z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. W treści m.in. o ocenie relacji pomiędzy prymasem Józefem Glempem a władzami PRL. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.