Menu

Notatka pracownika MSW z dn. 13.06.1987 r. podsumowująca spotkanie Jana Pawła II z artystami w kościele św. Krzyża w Warszawie w czasie jego wizyty w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0296/215 t. 2/k. 112-116
Title:
Notatka pracownika MSW z dn. 13.06.1987 r. podsumowująca spotkanie Jana Pawła II z artystami w kościele św. Krzyża w Warszawie w czasie jego wizyty w Polsce w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
5 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika MSW z dn. 13.06.1987 r. podsumowująca spotkanie Jana Pawła II z artystami w kościele św. Krzyża w Warszawie w czasie jego wizyty w Polsce w 1987 r. W treści m.in. opis przebiegu spotkania, skrót wypowiedzi papieża i reakcja na przemówienie wśród zgromadzonych, lista darów złożonych papieżowi, nazwiska niektórych uczestników spotkania, treści transparentów trzymanych przez uczestników. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.