Menu

Notatka pracownika MSW z dn. 13.06.1987 r. dot. komentarzy środowisk opiniotwórczych w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0296/215 t. 2/k. 121-128
Title:
Notatka pracownika MSW z dn. 13.06.1987 r. dot. komentarzy środowisk opiniotwórczych w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
8 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika MSW z dn. 13.06.1987 r. dot. komentarzy środowisk opiniotwórczych w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. W treści m.in. opinie dziennikarzy, pracowników akademickich, pracowników Instytutu Badań Młodzieży, działaczy tzw. Komitetu Kultury Niezależnej, pracowników administracji państwowej. Również o zatrzymaniu przez milicję Jana Marii Rokity oraz Zdzisława Jurkowskiego w Warszawie. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.