Notatka pracownika MSW z dn. 08.06.1983 r. dot. opinii kard. Roberta Tucciego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code: IPN BU 0449/31 t. 4/k. 2
Title: Notatka pracownika MSW z dn. 08.06.1983 r. dot. opinii kard. Roberta Tucciego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date: 1983-06-08
Size and medium: 1 karta; papierowy dokument archiwalny
Creator's name: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository: Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika MSW z dn. 08.06.1987 r. dot. opinii kard. Roberta Tucciego na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści m.in. o planowanych spotkaniach papieża z Barbarą Sadowską, Lechem Wałęsą, Anną Walentynowicz i Zbigniewem Bujakiem. Szyfrogram spisany na podstawie informacji od agenta ps. Dita. Opatrzone klauzulą: tajne, specjalnego znaczenia. Maszynopis, podkreślenia, kopia.