Menu

Notatka pracownika MSW podsumowująca wizytę Jana Pawła II w Tarnowie w dn. 10.06.1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0236/382 t. 1/k. 89-92
Title:
Notatka pracownika MSW podsumowująca wizytę Jana Pawła II w Tarnowie w dn. 10.06.1987 r.
Date:
1987
Size and medium:
5 kart (jedna karta bez paginacji); papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka sporządzona na drukowanym szablonie. Zawiera m.in. godzinowy harmonogram i informacje o odstępstwach od niego, frekwencję na spotkaniach, treść haseł na transparentach, nazwiska osób zatrzymanych przed, w trakcie i po uroczystościach. Maszynopis, rękopis.