Menu

Notatka pracownika MSW podsumowująca wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0296/215 t. 2/k. 256-266
Title:
Notatka pracownika MSW podsumowująca wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Dates:
1987-01-01
1987-12-31
Size and medium:
11 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika MSW podsumowująca wizytę Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. W treści m.in. polityczna ocena przebiegu i skutków wizyty, prognozy rozwoju relacji na linii państwo-Kościół, sugestie dot. działań w celu zminimalizowania negatywnych dla władzy komunistycznej skutków wizyty papieża. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, kopia.