Menu

Notatka pracownika MSW dot. opinii różnych środowisk na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 0449/4 t. 8/k. 55-61
Title:
Notatka pracownika MSW dot. opinii różnych środowisk na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r.
Dates:
1987-01-01
1987-12-31
Size and medium:
7 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika MSW dot. opinii różnych środowisk na temat wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. W treści m.in. opinie polityków zachodnich, urzędników watykańskich, polityków krajów bloku radzieckiego, polskich emigrantów politycznych. Również o spodziewanych skutkach wizyty. Brak podpisu autora. Maszynopis, kopia.