Menu

Notatka pracownika Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego dot. nastrojów wśród żołnierzy przed wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 2327/150/k. 191-196
Title:
Notatka pracownika Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego dot. nastrojów wśród żołnierzy przed wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r.
Date:
1983-05-18
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Zarząd Polityczny Warszawskiego Okręgu Wojskowego
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka pracownika Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego dot. nastrojów wśród żołnierzy przed wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1983 r. W treści m.in. wyniki kontroli przeprowadzonej w 45 jednostkach wojskowych, wnioski dla Sztabu Generalnego. Opatrzone klauzulą: poufne. Maszynopis.
Geographical index:
Date:
Make comments