Menu

Notatka ppłk. Zygmunta Mykietyna z dn. 19.05.1979 r. dot. planu pracy Biura Paszportów MSW w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.

Archive description
Copyrights
Notes
Archive description
Identification:
Reference code:
IPN BU 1596/211/k. 2-7
Title:
Notatka ppłk. Zygmunta Mykietyna z dn. 19.05.1979 r. dot. planu pracy Biura Paszportów MSW w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r.
Date:
1979-05-19
Size and medium:
6 kart; papierowy dokument archiwalny
Creator's name:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w Warszawie
Repository:
Instytut Pamięci Narodowej
Content:
Notatka ppłk. Zygmunta Mykietyna z dn. 19.05.1979 r. dot. planu pracy Biura Paszportów MSW w związku z wizytą Jana Pawła II w Polsce w 1979 r. W treści m. in. sugestie dot. pracy z tajnymi współpracownikami, wydawania paszportów, decyzja o powołaniu sztabu organizacyjnego (nazwiska członków). Zatwierdzone przez płk. Wacława Szarszewskiego. Opatrzone klauzulą: tajne. Maszynopis, odręczny podpis autora.